Zoek binnen Care Cosmetics

Leidinggeven: ben jij aan het leiden of aan het lijden?

Ook leidinggeven is een onderdeel in je werk waar je, wanneer je met personeel werkt dagelijks mee te maken hebt maar waar in de opleidingen weinig of geen aandacht aan wordt gegeven. In mijn coach traject is dit dan ook een onderdeel waar ik regelmatig in mee denk en waar ik handvatten voor heb om alles in goede banen te leiden. Hieronder wat stijlen van leidinggeven waarmee je jezelf kunt checken hoe jij te werk gaat. Het liefst wil je natuurlijk goed gemotiveerde en kundige medewerkers dat is dan ook waar ik tijdens het coachen samen met de leidinggevende naartoe werk.

Ondersteuning en aandacht zijn nodig om blijvend gemotiveerde en goed werkende medewerkers te krijgen en te houden. Wees geen leider die alleen alles dat fout gaat signaleert maar die stimulerend en motiverend complimenten geeft waar het goed gaat en die ondersteuning en duidelijkheid geeft waar het nodig is. Dit kweekt vertrouwen en de openheid die nodig is om in de samenwerking de gestelde doelen te bereiken.

VERSCHILLENDE STIJLEN VAN LEIDINGGEVEN:

Je kunt op verschillende manieren leidinggeven aan je medewerkers. De manier waarop je leiding geeft bepaalt de effectiviteit van je medewerkers en het behalen van de gestelde doelen op termijn. De kunst is om rekening te houden met de individuele medewerker en haar te leiden op een manier die aansluit bij haar gedrag. Hier alvast een tipje van de sluier:

STIJL 1):Instrueren= Doceren in de zin van ‘leren’, onderwijzen, uitleggen

STIJL 2):Coachen= Begeleiden; iemand helpen en ondersteunen om tot betere prestaties te komen

STIJL 3):Motiveren= Aanzetten tot, aansporen d.m.v. stimuli (= prikkels) die het maximum uit de capaciteiten van medewerkers halen

STIJL 4):Delegeren= Het overdragen van taken inclusief de verantwoordelijkheid.

WELKE STIJL PAS JIJ BEWUST OF ONBEWUST MEESTAL TOE? En dan een volgende eyeopener:

WELKE STIJL PAST HET BESTE BIJ ELK VAN JE MEDEWERKERS?

Nog belangrijker is bewustwording van wat het leiden van mensen inhoudt en hoe jij daar mee om kunt leren gaan.

Wanneer je mijn hulp wilt om een betere leider te worden voor je mensen, meer inzichten te krijgen en daarmee betere resultaten te behalen in je bedrijf neem dan contact met mij op!

Marja Wiersema

info@uwcarecoach.nl Ga terug naar Care Coaching Kennis